اگر کالایی پس از تحویل به دلایلی مورد توجه شما قرار نگرفت و کالا از حالت اولیه خود خارج نشده باشد فروشگاه برای جلب رضایت شما کالا را مرجوع میکند.

⚠️ درخواست مرجوع کردن کالا در گروه لاستیک خودرو با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد ( در صورت داشتن نوارپیچ، کالا نباید باز شده باشد یا داخل رینگ نرفته باشد )

⚠️ در صورتی که اشتباه از طرف لاستینو باشد تمامی هزینه ها بر عهده ی فروشگاه می باشد ولی اگر شما پس از دریافت کالا از خرید منصرف شدید هزینه ارسال کالا از شما دریافت خواهد شد و مابقی وجه که پرداخت کرده بودید به شما پرداخت یا به شماره حسابی که معرفی میکنید واریز می شود