مشکلات ناشی از کم یا زیاد بودن فشار باد

مشکلات ناشی از کم یا زیاد بودن فشار باد

مشکلات ناشی از کم یا زیاد بودن فشار باد لاستیک

فشار باد مناسب قدرت لاستیک را در برابر نیروی وزن و شرایط مختلف رانندگی مانند ترمز کردن، شتاب گرفتن و غیره بیشتر می کند. بهترین وضعیت لاستیک، با فشار باد مناسب مهیا می شود. بنابراین حداقل هر دو هفته یکبار فشار باد را تنظیم کنید.

فشار باد لاستیک

تنظیم نبودن فشار باد لاستیک باعث بروز مشکلاتی میشود که عبارت اند از :

فشار باد کم : انحراف فرمان ، فرسایش سریع قسمت بیرونی آج لاستیک، طولانی تر شدن زمان ایست ، تولید حرارت و کاهش عمر لاستیک، جدا شدن اجزا و ترکیدن لاستیک، افزایش مصرف سوخت

فشار باد زیاد : کاهش قدرت چنگزنی ، فرسایش سریع قسمت میانی آج لاستیک ، طولانی تر شدن زمان ایست ، آسیب های جدی به لاستیک در مواقع برخورد به موانع ، جدا شدن اجزا و ترکیدن لاستیک، کاهش قابلیت های لاستیک و پایداری آن

 چند توصیه :

  • برای حرکت در بزرگراه ها و با سرعت بالا فشار باد را طبق سفارش کارخانه بیشتر کنید
  • خودرویی که بار سنگین حمل میکند دقیقا شرایط لاستیک کم باد را دارد
  • بعد از تنظیم باد درپوش یا والو را با دقت ببندید
  • همواره فشار باد لاستیک زاپاس را بیشتر از حداکثر فشار داده توسط کارخانه تنظیم نمایید
  • تنها به چشم خود برای تنظیم باد اعتماد نکنید و به مشخصات که بر روی لاستیک به عنوان حداکثر فشار باد مجاز درج شده است دقت نمایید
  • باد لاستیک را همیشه در حالت سرد و یا زمانی که 2 تا 3 کیلومتر یا سرعت کم حرکت کرده تنظیم کنید زیرا حرارت فشار را افزایش میدهد تابش نور خورشید در زمان پارک چنین حالتی را ایجاد می کند، هیچگاه این فشار باد اضافه را در زمان گرم بودن لاستیک خارج نکنید زیرا هنگام خنک شدن لاستیک دچار کمبود فشار باد میشود

نظرات بازدیدکنندگان