نحوه صحیح خواندن تاریخ تولید لاستیک خودرو

نحوه صحیح خواندن تاریخ تولید لاستیک خودرو

تمام لاستیک های تولیدی اعم از لاستیک دوچرخه، موتور، خودروهای سبک و سنگین دارای تاریخ تولید هستند. تاریخ تولید درج شده بر روی تایرها حتی لاستیک های ایرانی به میلادی می باشد و شامل چهار رقم است که دو رقم اول از سمت راست بیانگر سال و دو رقم دوم از سمت راست بیانگر هفته تولید لاستیک می باشد و در یک کادر بسته بر روی یک سمت از دیواره لاستیک درج میشود. بعضی از تایرسازان کد DOT یا کد سری تولید خود را قبل از تاریخ تولید درج میکنند که بعضا دارای عدد است و باعث اشتباه خواندن تاریخ تولید می شود به همین دلیل خواندن تاریخ از سمت راست بهترین گزینه برای صحیح خواندن است به عنوان مثال به تاریخ تولید لاستیک زیر توجه نمایید

تاریخ تولید لاستیک

با توجه به گفته های ما تاریخ تولید یک عدد چهار رقمی و در یک کادر بسته است اما در لاستیک فوق در کادر بسته عبارت F76 1309 درج شده است. عبارت F76 کد سری تولید این لاستیک است و چهار رقم بعدی تاریخ تولید، دو رقم اول (09) از راست سال تولید است که سال 2009 را بیان میکند و دو رقم دوم از راست (13) هفته تولید لاستیک است . یک سال کلا 52 هفته است بنابراین این لاستیک اوایل برج سوم سال 2009 تولید شده است

مثال :

تاریخ تولید لاستیک

M445112

(12) سال 2012 (51) هفته 51

تاریخ تولید لاستیک

 5206

(06) سال 2006 (52) هفته 52

نظرات بازدیدکنندگان